Доброго дня, панове.
Для одного з ВИШів міста написав наукову статтю на тему:
Інформаційно-пошукові системи та їх використання в юридичній діяльності
Може комусь буде цікаво Cool


Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів поняття інформаційно-пошукової системи, наведенню їх класифікацій та особливостей функціонування в умовах правової діяльності та стислий опис деяких правових інформаційно-пошукових систем.
Ключові слова: інформація, інформаційно-пошукова система, правова система, функціональна програма, комп’ютерна правова система.

Стрімкі зміни у сфері сучасних комп’ютерних технологій призводять до того, що недавня реальність і прогнози сьогодні здаються смішними.
Суспільство стає інформаційним — підвищується роль інформації і знань, збільшується частка інформаційних про¬дуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, удосконалюється вже розвинута інформаційно-комунікаційна інфраструктура, формується глобальний інформаційний простір.
Метою даної статті є висвітленню окремих аспектів побудови і використання правових інформаційно-пошукова систем.