Пам-пам-парарам!

Навчання в КНУТД за програмою дистанційної освіти дозволяє ефективно здобувати
знання та отримати повноцінний диплом державного зразка при збереженні максимальної
свободи в ході освітнього процесу!

Глобалізація, технологізація та поглиблення інформатизації в сучасному суспільстві
задають новий критерій успішності. Ініціативність, самонавчання та постійне опанування
передовою інформацією – це запорука продуктивної самореалізації індивіда. В наш час
успіх і доля кожного людини – це справа її самостійної праці над собою і для себе.
Водночас кожна інноваційна творча ініціатива вимагає великих особистих навантажень та
відповідальності, відтак значення професійності неабияк зростає, адже дозволяє уникнути
помилок, даремних витрат часу та енергії.

За цієї умови особливо актуальною є програма дистанційної освіти, що надає студенту
низку переваг:

1. Студент отримує безпрецедентну свободу у виборі часу та місця навчання. Разом з тим
на відміну від заочної форми навчання, студент включений в навчальний колектив,
постійно має зв'язок з викладачами та іншими студентами для обміну інформацією та
отримання необхідної допомоги.

2. Об’єктивна тестова система контролю знань, сучасні інформаційні технології та технічна
підтримка в ході процесу навчання.

3. Студент вільний у виборі власної програми навчання та підготовки, це надає простір для
більшої мотивованості в навчанні та кращому засвоєнню знань.

Вимог щодо вступу до навчання в КНУТД за програмою дистанційної освіти зовсім
небагато:

1. Мати доступ до Інтернету.

2. Вступати можуть випускнити технікумів і випускники середніх шкіл з наявністю
сертифікату про проходження зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним
показником у 124 бали.

Центр дистанційної освіти Київського національного університету технологій та дизайну в
свою чергу надає студентам високотехнологічну сучасну інформаційну базу для навчання,
постійно технічну підтримку та консультування з приводу будь-яких проблем навчального
процесу. І безумовно КНУТД володіє визнаною на міжнародному рівні спільнотою
кваліфікованого викладацького персоналу та великим досвідом у навчанні студентів!


Київський національний університет технологій та дизайну заснований в 1930 р. як
Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості. У 1992 році Київський
технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за вищим 4-м рівнем
спеціальної підготовки і перейменований на Державну академію легкої промисловості
України; потім в 1999 році після повторної акредитації — в Київський державний
університет технологій та дизайну, а згодом у 2001 році — в Київський національний
університет технологій та дизайну (КНУТД).

Інститут дистанційної освіти КНУТД був створений в 2000 році на базі заочного
факультету університету задля розширення освітнього процесу завдяки покращенню і
осучасненню інформаційно-технічної бази університету. За цей період була підготовлена
значна кількість висококваліфікованих спеціалістів. Серед них вже нині є керівники
підприємств, начальники відділів державних установ, майстри підприємств з великим
досвідом роботи.

Інститут заочної та дистанційної освіти - це можливість навчатися в одному з найбільш
престижних навчальних закладів України, не виїжджаючи з рідного міста. Це можливість
здобути диплом Київського національного університету технологій та дизайну, який
підтвердив свій високий статус за майже вісім десятиріч існування у вітчизняному та
світовому освітянському просторі.

Університет має договори про співробітництво в сфері освітньої та наукової діяльності з 14
іноземними вищими навчальними закладами. Загалом КНУТД включає в себе 5 навчальних
корпусів, навчальні аудиторії та лабораторії оснащено сучасним технологічним
обладнанням, лабораторним устаткуванням, комп'ютерною технікою. У КНУТД навчається
близько 15000 студентів. Безпосередньо в інституті заочної та дистанційної освіти
навчається 5600 студентів. Освітній процес очолює кваліфікований викладацький склад
числом близько 1000 викладачів, серед яких 28 академіків і членів кореспондентів
галузевих академій наук, 125 професорів, докторів наук, 385 доцентів, кандидатів наук, 8
заслужених діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників народної освіти
України.

Детальніше щодо освітніх моментів на сайті ІЗДО КНУТД: http://dl.knutd.com.ua/drupal