Хочете пов'язати своє життя з роботою у найперспективніших напрямках? Проаналізуйте, які фахівці інженерного рівня на сьогодні є найбільш затребуваними у компаніях розвинених країн світу. Висновок буде очевидним - це фахівці в галузі управління якістю (аудитори, менеджери і - найвищий рівень кваліфікації - спеціалісти команд досконалості).

За вимогами міжнародних стандартів ISO серії 9000, 14000 та 45000 на сьогодні сертифіковано близько 400 тисяч систем управління, і кожного року їх кількість збільшується ще на 50 тисяч, тоді як в Україні сертифіковано близько 1500 систем управління. Україна остаточно обрала шлях до євроінтеграції, як головну стратегію розвитку, тому поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції, створення умови для повного розкриття потенціалу підприємств, досягнення ділової досконалості, всебічна підтримка та сприяння розвитку сфери управління якістю набувають особливого значення.

Програма підготовки за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» включає в себе вивчення основ управління якістю, трудовими ресурсами, системами документообігу і захисту інформації, сертифікації продукції та послуг, статистики та її застосування на підприємстві. До викладання дисциплін за спеціальністю залучено провідних професорів та доцентів НТУУ КПІ, спеціалістів у галузі якості, стандартизації та сертифікації підприємств та навчальних закладів міста Києва. Галузь знань - "Управління та адміністрування"


Спеціальність: - "Менеджмент"
Спеціалізація: - "Якість, стандартизація та сертифікація"
Освітній рівень (який отримує випускник): другий (магістерський)
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 10 місяців (2 навчальні роки)

Для вступу в магістратуру необхідно мати диплом бакалавра за будь-якою спеціальністю.

В університеті реалізується програма організації спортивно-оздоровчої роботи. Один раз на тиждень проводяться заняття з 14 видів спорту для студентів І-ІІІ курсу. Студенти за власним бажанням обирають вид спорту і викладача, що відповідає вимогам Болонського процесу. Також в університеті діють колективи художньої самодіяльності.

Детальніше ->