Запрошуємо НТУУ "КПІ" на навчання за спеціалізацією “Автоматизовані технологічні системи у зварюванні”

Навчання здійснюється за освітніми ступенями:

- бакалавр (на основі середньої освіти, вступ на 1 курс);
- магістр (на основі вищої освіти, вступ на 5 курс);
- доктор філософії (на основі повної вищої освіти, вступ в аспірантуру).

Навчання безкоштовне за всіма освітніми ступенями бакалавр- магістр- доктор філософії (PhD).

Студентам, що добре навчаються призначається стипендія.

Студенти, які не мають житла, забезпечуються гуртожитком.Програма підготовки передбачає ґрунтовне вивчення комп’ютерної техніки, програмування, теорії автоматичного керування, електротехніки й електроніки, схемотехніки, механіки, основ металознавства та циклу технологічних дисциплін в галузі зварювання та споріднених процесів. Студенти під час навчання залучаються до наукових досліджень та конструкторських розробок за замовленнями підприємств, здобуваючи навички практичного застосування набутих знань.

Наші студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах подвійного диплому з провідними університетами Бразилії та Німеччини, пройти підготовку за програмами міжнародної системи підготовки персоналу в галузі зварювання International Welding Engineer (IWE), International Welding Technologist (IWT), International Welding Inspector (IWI).

Заняття студентів проходять в окремому навчальному корпусі Зварювального факультету, що створює неповторну атмосферу спілкування, єдності духу і взаєморозуміння між викладачами кафедри і студентами.

Випускники працюють розробниками автоматизованих технологічних систем, системними інтеграторами робототехнічного устаткування та складного сучасного промислового обладнання (установки для лазерного, плазмового, електронно-променевого зварювання) на підприємствах машинобудівного, хімічного та оборонного комплексів, науково-дослідних та проектних організаціях.

В університеті реалізується програма організації спортивно-оздоровчої роботи. Один раз на тиждень проводяться заняття з 14 видів спорту для студентів І-ІІІ курсу. Студенти за власним бажанням обирають вид спорту і викладача, що відповідає вимогам Болонського процесу. Також в університеті діють колективи художньої самодіяльності.

Детальніше - http://ezu.kpi.ua/admission_automation